Nhiệm vụ của AMG

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp gói dịch vụ vận tải và logistics tích hợp theo cách chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế áp dụng trong lĩnh vực vận tải và logistics, nhằm giành được sự tin tưởng và sự hài lòng của khách hàng và hướng tới việc xây dựng hình ảnh của một đối tác chân chính và đầy trách nhiệm đối với khách hàng.