DPU là gì? Chi tiết về DPU trong Incoterms 2020

Sau khi được cập nhật và sửa đổi, Incoterms 2020 có những điểm khác biệt so với các phiên bản trước đây. Vì thế, không ít người băn khoăn về cách sử dụng các điều khoản nhóm D trong đó có DPU. Vậy DPU là gì? Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên mua và bên bán trong DPU ra sao? Cùng TSL làm rõ về DPU trong Incoterms 2020 ngay bên dưới.

DPU là gì?

DPU là từ viết tắt của “Delivered at Place Unloaded” có nghĩa là Giao hàng tại địa điểm đã dỡ hàng. Đây là một điều khoản trong Incoterms 2020 được thiết kế để mô tả trách nhiệm giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế.

dpu là gì

Delivered at Place Unloaded quy định người bán tiến hành giao hàng theo sự chỉ định của người mua, hàng hóa đã được dỡ xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại địa điểm đã được quy định trong hợp đồng.

Theo điều kiện DPU, người bán chịu mọi trách nhiệm và rủi ro cho việc giao hàng đến địa điểm đích và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển.

dpu là gì

Khái quát đặc điểm của DPU

Trong Incoterms 2020, DPU là điều khoản duy nhất yêu cầu người bán phải dỡ hàng hóa xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại địa điểm đã được thống nhất từ trước. Điều kiện DPU có các đặc điểm sau:

Vị trí giao hàng

Người bán phải chịu trách nhiệm cho việc giao hàng khi hàng hóa đã được dỡ tại địa điểm đích. Địa điểm này có thể là một kho hoặc một địa điểm khác mà người mua và người bán đã đồng ý và thống nhất cụ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

dpu là gì

Chi phí và rủi ro

Người bán chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích và dỡ hàng. Tuy nhiên, sau khi hàng hóa đã được dỡ, mọi chi phí và rủi ro tiếp theo sẽ chuyển sang người mua.

Thời điểm chuyển rủi ro và chi phí

Rủi ro và chi phí chuyển sang người mua sau khi hàng hóa đã được dỡ tại địa điểm đích.

Vận chuyển

Người bán phải chọn, hợp đồng và thanh toán cho phương tiện vận chuyển để đưa hàng hóa đến địa điểm đích.

Bảo hiểm

DPU không yêu cầu người bán phải mua bảo hiểm vận chuyển. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu bảo hiểm, điều này thường được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên.

>>> Đọc thêm: DDP trong Incoterms 2020

Trách nhiệm của bên mua và bên bán trong DPU

Trong điều khoản DPU Incoterms 2020, trách nhiệm của bên mua và bên bán được phân chia như sau:

Trách nhiệm của bên mua

Nhận hàng

Người mua phải chịu trách nhiệm nhận hàng khi nó được giao tới địa điểm đã được thỏa thuận và sau khi hàng đã được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải.

Chi phí và rủi ro sau khi dỡ hàng

Người mua phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí và rủi ro liên quan đến hàng hóa sau khi nó đã được dỡ tại địa điểm đích.

Thực hiện thủ tục nhập khẩu

Nếu cần thiết, người mua phải chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu, thanh toán thuế và làm những công việc liên quan đến việc chấp hành các quy định hải quan.

dpu là gì

Trách nhiệm của bên bán (Seller)

Giao hàng và chi phí vận chuyển

Người bán chịu trách nhiệm chọn, ký kết hợp đồng và thanh toán cho phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến địa điểm đích đã thỏa thuận.

Dỡ hàng

Bên bán phải chịu trách nhiệm về việc dỡ hàng tại địa điểm đích đã thỏa thuận. Họ phải đảm bảo rằng hàng hóa được dỡ một cách an toàn và hiệu quả.

Chi phí và rủi ro đến địa điểm đích

Người bán chịu trách nhiệm cho mọi chi phí và rủi ro liên quan đến vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích và cho đến khi hàng hóa đã được dỡ tại đó.

Nghĩa vụ của hai bên trong điều kiện DPU

Dưới đây là bảng mô tả cho tiết về nghĩa vụ của cả hai bên bán và bên mua trong điều kiện Delivered at Place Unloaded của Incoterms 2020:

Nghĩa vụ trong DPU Bên bán Bên mua
Nghĩa vụ chung
 • Người bán cung cấp hàng hóa, hóa đơn và các loại chứng từ trong hợp đồng mua bán.
 • Người mua phải thanh toán tiền hàng và cung cấp chứng từ liên quan theo quy định trong hợp đồng.
Giao hàng
 • Chọn phương tiện vận chuyển, hợp đồng và thanh toán để chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát tới địa điểm đích đã thỏa thuận.
 • Đảm bảo giao hàng đúng hạn và theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên mua phải nhận hàng khi nó đã được giao tới địa điểm đích đã thỏa thuận.
Chuyển giao rủi ro
 • Người bán chịu mọi rủi ro đối với hàng hóa đến khi nó được giao và dỡ uống phương tiện vận tải.
 • Người mua phải chịu mọi rủi ro liên quan từ thời điểm hàng được giao thành công.
Vận tải
 • Chọn và hợp đồng vận chuyển để đưa hàng hóa đến địa điểm đích đã thỏa thuận.
 • Bên mua không có nghĩa vụ với bên bán về việc lập hợp đồng vận chuyển.
 • Nếu có yêu cầu, người mua có thể chịu trách nhiệm cho việc hợp đồng và thanh toán cho phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ điểm đích đến một địa điểm khác.
Bảo hiểm
 • Không yêu cầu bắt buộc mua bảo hiểm vận chuyển. Tuy nhiên, nếu được yêu cầu, có thể thỏa thuận với người mua.
 • Có thể yêu cầu mua bảo hiểm vận chuyển để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển, tùy thuộc vào thoả thuận giữa hai bên.
Chứng từ giao hàng/vận tải
 • Cung cấp các chứng từ liên quan đến giao hàng và vận tải theo yêu cầu của hợp đồng hoặc quy định của pháp luật.
 • Thực hiện việc kiểm tra và xác nhận các chứng từ liên quan đến giao hàng và vận tải như được yêu cầu trong hợp đồng.
Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu
 • Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh: Bên bán chịu trách nhiệm làm và chi trả các chi phí về thủ tục liên quan đến xuất khẩu
 • Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu: Cung cấp thông tin cần thiết cho người mua để thực hiện thủ tục nhập khẩu.
 • Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh: Nếu cần, người mua phải hỗ trợ bên bán khi làm thủ tục quá cảnh, thông quan xuất khẩu.
 • Thông quan nhập khẩu: Thực hiện các thủ tục nhập khẩu, thanh toán thuế, và đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan liên quan.
Kiểm tra – đóng gói, bao bì – ký mã hiệu
 • Bên bán cần trả các chi phí để kiểm tra hàng hóa theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm cho việc đóng gói, bao bì hàng hóa và ký mã hiệu đúng cách để đảm bảo an toàn và chất lượng hàng hóa.
 • Bên mua không có nghĩa vụ gì đối với bên bán trong việc kiểm tra – đóng gói, bao bì – ký mã hiệu.
Phân chia chi phí
 • Chi trả tất cả các chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích, trừ các chi phí xuất khẩu và thuế nhập khẩu.
 • Có nghĩa vụ chi trả cho tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa sau khi được dỡ tại địa điểm đích, bao gồm cả chi phí nhập khẩu và thuế.
Thông báo cho người mua/người bán
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng, các chứng từ liên quan và mọi thông tin quan trọng liên quan đến quá trình vận chuyển và giao hàng.
 • Thông báo cho người bán về bất kỳ vấn đề hoặc việc phát hiện lỗi nào liên quan đến hàng hóa sau khi đã nhận và kiểm tra chúng.

Như vậy, TSL vừa cùng bạn tìm hiểu những thông tin cụ thể chi tiết về điều khoản DPU trong Incoterms 2020. Hy vọng với những chia sẻ ở trên bạn đã hiểu rõ DPU là gì cũng như biết cách áp dụng điều khoản này trong hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đánh giá