CPT là gì? Tổng quan về CPT trong Incoterm 2020

Trong Incoterm 2020, CPT là 1 trong 11 điều kiện mà bên bán và bên mua cần phải tuân thủ để quá trình giao nhận hàng được diễn ra thành công, tránh các rủi ro có thể xảy ra. Vậy CPT là gì? Ngay sau đây, TSL sẽ cùng bạn khám phá những thông tin tổng quan về điều kiện CPT trong Incoterm 2020.

CPT là gì?

CPT là từ viết tắt của cụm từ “Carriage Paid to”, nghĩa là Cước phí trả tới. Đây là một trong những điều kiện giao hàng trong Incoterms 2020, do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) quy định dùng để nêu cụ thể các chi phí, nghĩa vụ và rủi ro có liên quan đến quá trình chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua.

CPT là gì

Theo điều kiện CPT trong Incoterms 2020, Cước phí trả tới chính là người bán giao hàng cho người chuyên chở/đơn vị vận chuyển hoặc một người nào đó được chỉ định tại điểm đích đã được thỏa thuận từ trước giữa các bên. Lúc này, bên bán có trách nhiệm ký hợp đồng và thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển để đưa hàng hóa đến đúng địa chỉ đã cam kết.

Điều kiện CPT Incoterms 2020 được áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải hàng hóa (đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt,…) và được áp dụng trong trường hợp có nhiều phương tiện cùng tham gia vận chuyển hàng.

Trên các hợp đồng ngoại thương, CPT được thể hiện như sau:

CPT [Nơi đến quy định] Incoterm 2020

Ví dụ: CPT Tan Phuoc Ward, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau Province Incoterm 2020

>>> Tham khảo thêm: Giá cước vận chuyển quốc tế

Cách sử dụng điều kiện CPT Incoterms 2020

Khi sử dụng điều kiện CPT (Carriage Paid To) trong Incoterms 2020, có một số quy định cụ thể và bước thực hiện mà bạn cần hiểu để đảm bảo rằng giao hàng và thanh toán diễn ra một cách hiệu quả. Dưới đây là cách sử dụng điều kiện CPT:

Xác định điểm đích (Destination) khi giao nhận hàng

Trước hết, bạn và đối tác thương mại của mình cần thống nhất và ghi rõ điểm đích (Destination) trong hợp đồng. Địa điểm này chính là nơi mà bên bán phải chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến đó.

CPT là gì

Lựa chọn người vận chuyển (Carrier)

Người bán phải chọn một đơn vị vận chuyển phù hợp và chi trả chi phí vận chuyển cho họ. Bạn cần đảm bảo rằng đối tác vận tải có đủ kinh nghiệm và độ tin cậy để đưa hàng đến điểm đích một cách an toàn.

Bảo hiểm

Người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Điều này bảo vệ người mua khỏi rủi ro mất mát hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển.

CPT là gì

Thủ tục xuất nhập khẩu

Người mua chịu trách nhiệm về tất cả các thủ tục nhập khẩu, bao gồm việc chi trả thuế, phí và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc đưa hàng vào quốc gia khác được ghi trong hợp đồng.

Thanh toán và chuyển giao hàng hóa

Bên mua chịu trách nhiệm thanh toán cho hàng hóa và chịu rủi ro từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao cho người vận chuyển tại điểm xuất phát.

Ghi chú các thỏa thuận bổ sung

Bạn cần ghi chú các thỏa thuận về bất kỳ điều kiện bổ sung nào khác có thể cần thiết cho dự án hoặc giao dịch hàng hóa cụ thể được thống nhất giữa bên bán và bên mua.

Nghĩa vụ của bên mua – bên bán trong CPT Incoterms 2020

Trong điều kiện CPT Incoterms 2020, nghĩa vụ của bên mua – bên bán được quy định như sau:

Nghĩa vụ của bên mua

 • Chi trả chi phí sau đến điểm đích: Bên mua chịu trách nhiệm và chi trả cho mọi chi phí sau khi hàng hóa đã đến điểm đích (Destination). Điều này bao gồm việc chi trả mọi chi phí liên quan đến các thủ tục nhập khẩu, thuế phí và các chi phí phát sinh khác.
 • Rủi ro và chịu trách nhiệm từ điểm giao hàng: Bên mua chịu rủi ro về hàng hóa từ thời điểm mà hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển tại điểm xuất phát. Bên mua cũng phải chịu trách nhiệm cho việc giữ và xử lý hàng hóa sau khi đã đến điểm đích.
 • Thủ tục hải quan nhập khẩu: Bên mua chịu trách nhiệm thực hiện và chi trả mọi chi phí liên quan đến thủ tục hải quan nhập khẩu. Nó bao gồm việc cung cấp mọi thông tin và tài liệu cần thiết cho việc thông quan nhập khẩu hàng hóa.

CPT là gì

Nghĩa vụ của bên bán

 • Vận chuyển và chi trả chi phí: Bên bán phải chịu trách nhiệm và chi trả cho việc vận chuyển hàng hóa đến nơi đích được chỉ định trong hợp đồng. Bên bán tự chọn và chi trả cho người vận chuyển (Carrier) để chuyển giao hàng hóa.
 • Chi phí bảo hiểm: Bên bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Mục tiêu là bảo vệ hàng hóa khỏi rủi ro mất mát hoặc hư hại trong quá trình di chuyển.
 • Thủ tục hải quan xuất khẩu: Bên bán phải chi trả các khoản chi phí có liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu. Điều này bao gồm việc cung cấp tất cả các tài liệu, chứng từ và thông tin cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hóa đến quốc gia đích.

Quy định về chi phí phải trả của các bên

Điều kiện CPT Incoterms 2020 có quy định cụ thể về việc bên nào phải chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí cụ thể trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế. Dưới đây là các chi phí chính mà các bên phải xem xét chi trả:

Bên mua

 • Chi phí nhập khẩu: Bên mua chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa vào quốc gia  đã được nêu trong hợp đồng ban đầu.
 • Thuế và phí hải quan: Bên mua phải chi trả mọi loại thuế và phí hải quan cần thiết cho việc nhập khẩu tại cảng đích.
 • Chi phí đến nơi đích: Bên mua phải chi trả mọi chi phí liên quan đến việc nhận hàng tại điểm đích được chỉ định trong hợp đồng giữa hai bên.
 • Chi phí của người mua sau khi hàng đến nơi đích: Bên mua còn phải chi trả tất cả chi phí và chịu mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa sau khi nó đã đến nơi đích được chỉ định.

CPT là gì

Bên bán

 • Chi phí xuất khẩu: Bên bán chịu trách nhiệm và chi trả cho mọi chi phí liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa.
 • Chi phí vận chuyển đến đích: Bên bán chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến nơi đích đã được chỉ định trong hợp đồng.
 • Chi phí của người vận chuyển: Bên bán phải chọn, ký kết hợp đồng và chi trả phí cho người vận chuyển/đơn vị vận tải hàng hóa.
 • Chi phí bảo hiểm hàng hóa: Bên bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa của mình trong suốt quá trình vận chuyển đến cảng đích.

Như vậy, TSL đã cùng bạn khám phá CPT là gì cũng như các thông tin liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ thanh toán các khoản phí được quy định trong điều kiện CPT Incoterm 2020. Qua đây, hy vọng bạn đã hiểu rõ nội dung CPT Incoterm 2020 để tránh những rủi ro, tranh chấp không đáng có khi xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đánh giá